Indholdet på dette websted er udelukkende beregnet for personer med fast bopæl i Denmark.

JURIDISKE BRUGSVILKÅR

Senest opdateret 24. marts 2021
Dette websted ("webstedet") leveres til dig i henhold til disse "brugsvilkår" og eventuelle tillæg eller bilag til dem (samlet kaldet denne "aftale", som kan være udgivet af Janssen Research & Development, LLC eller et af dets affilierede selskaber (samlet "webstedsejer", "vi", "os") fra tid til anden. Din brug af dette websted eller alle andre tjenester eller indhold, som leveres via webstedet [eller mobilsoftware], anses som afgivelse af din accept af at være juridisk bundet af vilkårene og betingelserne i aftalen, som vil være bindende på samme måde, som hvis du havde underskrevet aftalen. Hvis du ikke er villig til at acceptere vilkårene og betingelserne i aftalen, anmoder vi dig om ikke at tilgå eller bruge webstedet eller poste eller indlægge materiale på det.

Webstedets tiltænkte målgruppe

Webstedet er tiltænkt og rettet mod personer med fast bopæl i Danmark. Webstedet er ikke tiltænkt for personer under 18 år.

Ansvarsfraskrivelse vedr. information

OPLYSNINGERNE, HERUNDER ALLE RÅD OG ANBEFALINGER PÅ WEBSTEDET ER UDELUKKENDE TILTÆNKT SOM HJÆLP TIL ALMEN UDDANNELSE. OPLYSNINGERNE ER IKKE TILTÆNKT SOM MEDICINSK ELLER SUNDHEDSFAGLIG RÅDGIVNING ELLER TIL BRUG TIL MEDICINSK DIAGNOSE ELLER BEHANDLING AF ENKELTSTÅENDE PROBLEMER. DET ER HELLER IKKE TILTÆNKT SOM EN ERSTATNING AF FAGLIG RÅDGIVNING OG SERVICEYDELSER FRA EN KVALIFICERET SUNDHEDSUDBYDER, SOM ER BEKENDT MED DE UNIKKE FAKTA OM DIG. DU SKAL ALTID SØGE RÅDGIVNING HOS DIN LÆGE ELLER ANDRE KVALIFICEREDE SUNDHEDSUDBYDERE VEDRØRENDE ENHVER MEDICINSK TILSTAND SAMT INDEN DU PÅBEGYNDER EN NY BEHANDLING. DIN BRUG AF WEBSTEDET ER UNDERLAGT DE YDERLIGERE ANSVARSFRASKRIVELSER OG ADVARSLER, SOM KAN VÆRE ANFØRT PÅ WEBSTEDET.
VI FRASIGER OS ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE FØLGER DIREKTE ELLER INDIREKTE RELATERET TIL NOGEN HANDLING ELLER MANGLENDE HANDLING, SOM DU FORETAGER PÅ BAGGRUND AF DE OPLYSNINGER, TJENESTER ELLER ANDET MATERIALE PÅ WEBSTEDET. SELVOM VI TILSTRÆBER AT SIKRE, AT OPLYSNINGERNE PÅ WEBSTEDET ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE OG OPDATEREDE, STILLER VI INGEN GARANTI FOR OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAB, DER ER RELATERET TIL NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG RETTIDIGHEDEN FOR OPLYSNINGERNE PÅ WEBSTEDET.

Ejerskab

Du anerkender, at webstedet er tilgængeligt for dig personligt og kun er til ikke-kommerciel brug. Du accepterer, at webstedet er webstedsejerens ejendom, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder på det, og at du ikke har rettigheder til at bruge dem til andre formål end dem, der er angivet i disse brugsvilkår. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tab, som du måtte få i forbindelse med nogen form for brug af webstedet til eventuelle forretningsmæssige formål eller andre formål, som ikke er godkendt i henhold til disse brugsvilkår. Vi forbeholder os retten til at nægte eller afbryde adgange til webstedet efter vores eget skøn. Webstedet leveres gratis og på baggrund af, at vi ikke har nogen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- eller supporttjenester i relation til det, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som du måtte få som et resultat af nogen form for manglende vedligeholdelse eller opdatering af webstedet.
Du må ikke kopiere, ændre eller genbruge webstedet, nogen opdateringer af det eller nogen del af det, herunder softwaren der er inkorporeret i det.
Du må kun bruge dette websted til lovlige formål og i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Du tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-uigenkaldelig, begrænset licens til at få vist, udskrive og distribuere indhold, som hentes fra webstedet til dine personlige, ikke-kommercielle formål, såfremt du ikke fjerner eller skjuler meddelelsen om ophavsret eller andre bemærkninger, der er står i indholdet. Du må ikke kopiere, gentrykke, ændre, vise, fremføre, oversætte, distribuere, tilpasse, udsende, kommunikere til offentligheden via telekommunikation, cirkulere eller sælge indholdet, som hentes fra webstedet, på nogen måde, til nogen form for kommerciel brug eller videregive det til nogen kommerciel kilde, herunder andre websteder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra webstedejeren.
Foruden accepterer du ikke at: (i) bruge dette websted på nogen måde, som kan deaktivere, overbebyrde, skade eller forringe dette websted, eller forstyrre nogen anden brug af dette websted, herunder andre brugeres evne til at deltage i realtidsaktiviteter via dette websted, (ii) bruge nogen robotter, edderkopper eller andre automatiske enheder, processer eller metoder til at tilgå dette websted til noget som helst formål, herunder udtrække, datamine, monitorere eller kopiere noget at materialet på dette websted, (iii) bruge nogen manuel proces til at monitorere eller kopiere noget af materialet på dette websted eller at deltage i andre uautoriserede formål uden udtrykkelig, forudgående skriftlig samtykke fra webstedsejeren, (iv) på anden måde bruge nogen enhed, software eller rutine, som forstyrrer korrekt funktion af dette websted, eller (v) på anden måde forsøge at forstyrre den korrekte funktion af dette websted.
Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til dig.

Privatliv og samtykke til brug af data

Oplysningerne, som vi indhenter via din brug af webstedet, uanset om det sker gennem registreringsprocessen eller på anden måde, er underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler vores indsamling og brug af de data, som du giver til os, herunder dine rettigheder der er relateret til disse oplysninger.

Elektronisk kommunikation

Oplysningerne, der kommunikeres på webstedet udgør en elektronisk kommunikation. Når du kommunikerer med os via webstedet eller via andre former for elektroniske medier, f.eks. e mail, kommunikerer du med os elektronisk. Du accepterer, at vi kan kommunikere elektronisk i henhold til lokal lovgivning for beskyttelse af personlige oplysninger, og at sådanne kommunikationstyper samt bemærkninger, aftaler og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, er tilsvarende kommunikation på skrift og vil have den samme kraft og effekt, som hvis de var på skrift og underskrevet af parten, som sender kommunikationen.

Brugerindsendelser

Vi har oprettet eller kan i fremtiden oprette visse områder, f.eks. opslagssider og chatrum, på webstedet, hvor medlemmer kan uploade og dele deres tanker, kommentarer, produktanmeldelser, billeder, videoer og lignende med andre medlemmer (samlet kaldet "forummer"). Disse forummer vil muligvis kun være tilgængelige for webstedets registrerede brugere. For at bidrage til at tekst, grafik, software, musik, lyd, fotos, videoer, meddelelser, indlæg, data, information og andet materiale, der lægges op af brugerne (samlet kaldet "brugerindhold) er gavnlig for det større fællesskab, har vi udarbejdet nogle grundlæggende regler, som alle skal overholde.
Desuden kan det, hvis der oprettes et forum på webstedet, være muligt, at brugerne kan lægge spørgsmål op, som besvares af eksperter, der er ansat af os. Hvis det bliver relevant, vil disse eksperter være betalt af os for den tid de bruger på at besvare medlemmernes spørgsmål, men de meninger, de udtrykker, vil være deres egne. Vi giver udelukkende adgang til eksperterne og deres vejledning på forummet som en oplysnings- og uddannelsesmæssig tjeneste til medlemmerne på webstedet.
Det er vores politik for dette websted at gennemgå brugerindholdet, som det er praktisk muligt, enten før eller efter sådant brugerindhold lægges op. Præmoderation betyder, at brugerindholdet ikke lægges op på forummet og ikke kan tilgås eller ses af andre end webstedets medlemmer, før vi har gennemgået det og afgjort, at brugerindholdet er egnet til at blive lagt op på forummet. Denne proces betyder, at brugerindholdet, der indsendes, når noget lægges op, ikke lægges op i realtid og muligvis aldrig lægges op, hvis vi beslutter, at det ikke er egnet til webstedet. Postmoderation betyder, at brugerindholdet gennemgås af os, når det allerede er lagt op på webstedet. Postmodereret brugerindhold, som webstedsejeren beslutter ikke overholder disse vilkår eller på anden måde er uegnet til webstedet, bliver fjernet fra webstedet uden varsel til brugeren.
Brugerindholdet skal være relevant for forummet. Uden begrænsning af årsagerne til at brugerindhold muligvis afvises af os, kan vi afvise, redigere eller fjerne alt brugerindhold, som ikke overholder alle forummets retningslinjer, som vi udarbejder, som du skal læse, inden du lægger brugerindhold op på webstedet.
Når der indsendes brugerindhold, der skal lægges op på et forum, skal du også (1) bekræfte, at du er berettiget til at lave indlæg eller overføre brugerindhold, (2) acceptere, at du er eneansvarlig for alt brugerindhold, som du indsender til indlæg, og (3) at du giver webstedsejer og dens affilierede enheder en uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uophørlig, fuldt underlicenseret, overførbar, royaltyfri rettighed og licens til at bruge dit brugerindhold på en hvilket som helst måde på webstedet og på alle andre websteder, der ejes og drives af webstedsejeren eller dens affilierede enheder (samt på alle sociale mediewebsteder, der er relateret til webstedsejeren eller dens affilierede enheder).
Vi kan også frit bruge alle idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som findes i eller afledes af alt brugerindhold, til hvilket som helst formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Af denne årsag skal du ikke indsende eller lægge idéer, forslag eller materialer op, som du ønsker at holde fortrolige, eller hvis du forventer at modtage kompensation for dem. Du vi ikke kunne gøre krav gældende over for os i forhold til brug eller ingen brug af brugerindhold. Når du indsender brugerindhold anerkender du, at vi har ret til, men ikke er forpligtet til, at bruge, vise og publicere dit navn, foto, portræt, din stemme, indsats, biografisk information og/eller erklæringer i hele verden i al fremtid på webstedet og på alle affilierede eller efterfølgeres websteder eller sociale mediekanaler, som ejes af os eller af vores affilierede enheder. Hvis vi gør brug af nogle af disse rettigheder, anerkender og accepterer du, at du ikke vil modtage andre vederlag, betaling, notifikation eller kredit og ikke vil kunne godkende i forhold til, hvordan vi bruger dem.
Du accepterer, at forummerne indeholder meninger og synspunkter fra andre brugere. Du accepterer desuden, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden af noget brugerindhold på webstedet. Du anerkender og accepterer, at ansvaret for alt brugerindhold alene påhviler den person, som har indsendt indholdet. Du anerkender og accepterer, at du vil evaluere og bære alle risici, der er forbundet med brugen af alt brugerindhold, herunder enhver tillid til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af sådant brugerindhold.
Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt midlertidigt eller permanent at afbryde din mulighed for at uploade brugerindhold og/eller din mulighed for at tilgå brugerindhold med eller uden varsel og udelukkende efter vores eget skøn. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuel suspendering eller ophævelse af accepten af brugerindhold.
Husk, at alt brugerindhold, der indsendes til webstedet via en mobilenhed, lagres på den mobilenhed. Sikkerheden og beskyttelsen af din mobilenhed og oplysningerne og materialerne på den samt eventuelle adgangskoder, du bruger på din enhed og til at tilgå webstedet, er udelukkende dit eget ansvar.

Lagring af brugerindhold

Vi kan implementere en maksimal mængde lagring for brugerindholdet på webstedet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som du får som et resultat af eventuel sletning eller mislykket lagring af meddelelser, kommunikation eller andet brugerindhold, der er relateret til vedligeholdelse af den maksimale mængde lagring.

Yderligere vilkår

Der kan være andre vilkår, der er gældende for visse funktioner eller indhold på webstedet, f.eks tilbud, præmietrækninger, konkurrencer og lotterier. Når du deltager i en aktivitet på webstedet, hvor der gælder yderligere vilkår, f.eks. en præmietrækning, konkurrence eller lotterier med officielle regler, accepterer du, at du er underlagt sådanne yderligere vilkår foruden disse brugsvilkår.

Ansvarsfraskrivelse af garantier med hensyn til brugen af webstedet

WEBSTEDET LEVERES I OVERENSSTEMMELSE MED "SOM DET ER" OG "FOREFINDES". MEDMINDRE DET SPECIFIKT ER ANGIVET HERI, FRASIGER WEBSTEDSEJEREN SIG I DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI AF NOGEN ART, UANSET OM DEN ER UDTRYKKELIG, LOVLIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED, TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UDEN KRÆNKELSE.
WEBSTEDSEJEREN STILLER INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE BEHOV, ELLER AT ADGANGEN TIL WEBSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET. WEBSTEDSEJEREN STILLER INGEN GARANTIER I FORHOLD TIL RESULTATER, SOM INDHENTES I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE WEBSTED, ELLER I FORHOLD TIL NØJAGTIGHED, KVALITET ELLER PÅLIDELIGHED AF NOGEN OPLYSNINGER, DER OPNÅS VIA WEBSTEDET.
DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ALT MATERIALE OG/ELLER DATA, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPNÅS VIA BRUGEN AF WEBSTEDET, BRUGES PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE OG/ELLER DATA.
INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU FÅR FRA WEBSTEDSEJEREN ELLER GENNEM WEBSTEDET, KAN MEDFØRE NOGEN FORM FOR GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER GIVET I NÆRVÆRENDE.

Ansvarsbegrænsning

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT WEBSTEDSEJEREN, DENS AFFILIEREDE ENHEDER OG NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, MANDATINDEHAVERE ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, PØNALE ELLER GROVE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELT MISTET BRUG, TAB AF INDKOMST, OPSPARING ELLER OVERSKUD, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL, OMKOSTNINGER FOR KØB AF ERSTATNINGSTJENESTER ELLER EVENTUELLE ANDRE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET ÅRSAG, OG NOGEN FORM FOR TEORI FOR ANSVAR, UANSET OM DET ER FOR KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKYLDES (1) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, (2) OMKOSTNINGER TIL KØB AF ERSTATNINGSTJENESTER, ELEMENTER ELLER WEBSTEDER, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA (HERUNDER PERSONLIGE OPLYSNINGER), (4) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA TREDJEPART PÅ WEBSTEDET ELLER (5) ANDRE FORHOLD, SOM ER RELATERET TIL WEBSTEDET. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM WEBSTEDSEJEREN ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM DET TILSIGTEDE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL FEJLER. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Varemærkemeddelelser

Varemærker og brandnavne, der vises på dette websted tilhører webstedsejeren, dennes affilierede enheder eller tredjepartsejere. Du må ikke bruge eller vise nogen varemærker eller servicemærker, som ejes af webstedsejeren, uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Du må ikke bruge eller vise nogen andre varemærker eller servicemærker, som vises på dette websted, uden tilladelse fra deres ejere.

Ændring eller suspension af webstedet

Vi leverer rimelige bestræbelser på at gøre webstedet tilgængeligt, men vi kan fra tid til anden være nødt til midlertidigt eller permanent at afbryde, ændre eller ophøre med driften af webstedet eller dele af det uden varsel. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle skader eller tab, som du måtte få som resultat af sådanne handlinger.

Ophævelse

Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt ophæve din brug af eller adgang til webstedet og kan slette noget af eller alt dit brugerindhold uden forudgående varsel, hvis vi har en god årsag til at gøre det, hvilket omfatter enhver overtrædelse af disse brugsvilkår og forummets retningslinjer. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som du måtte få som resultat af vores ophævelse af din brug af webstedet under disse omstændigheder. I tilfælde af en ophævelse skal du standse din brug af webstedet, og du accepterer, at bestemmelserne i aftalen vedrørende ejerskab, varemærkemeddelelser, skadesløsholdelse, fraskrivelser eller garantier, ansvarsfraskrivelse og gældende lovgivning stadig vil være gældende efter en sådan ophævelse.

Links til tredjeparters websteder

Dette websted kan indeholde links eller henvisninger til tredjeparters websteder. Disse links angives udelukkende som en hjælp til dig. Ingen oplysninger, intet materiale eller indhold fra nogen tredjepart, der findes på, henvises til, medtages på eller linkes fra eller til på dette websted, er udtryk for en anbefaling af tredjeparters produkter, tjenester eller oplysninger, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Alle oplysninger, data, meninger, anbefalinger, produkter eller tjenester, der leveres af sådanne tredjeparter via links til andre websteder eller på anden måde gøres tilgængelige via deres websteder, er udelukkende disse tredjeparters egne og ikke webstedsejerens. Din brug af sådanne tredjeparters websteder er underlagt brugsvilkårene og politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger for sådanne websteder.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde og forsvare webstedsejeren og dens affilierede enheder og disses respektive direktører, funktionærer, medarbejdere, agenter eller andre repræsentanter fra og mod ethvert søgsmål, ansvar, skader og omkostninger, herunder, men uden begrænsning, alle juridiske omkostninger og omkostninger, som opstår pga. eller i relation til (a) din overtrædelse af disse brugsvilkår, (b) din brug af dette websted, herunder, men uden begrænsning, overførsel eller placering af oplysninger eller materiale fra dig på dette websted og (c) alle søgsmål eller påstande om, at noget af dit brugerindhold krænker nogen tredjeparts ophavsrettigheder eller andre proprietære rettigheder eller privatlivsrettigheder.

Ændring af disse vilkår

Vi kan fra tid til anden efter eget skøn foretage ændringer i brugsvilkårene ved at opdatere disse brugsvilkår på webstedet og angive ikrafttrædelsesdatoen for den nye version af brugsvilkårene. Datoen "Senest ændret" øverst i disse brugsvilkår indikerer, hvornår de seneste ændringer blev foretaget. Din fortsatte brug af webstedet efter opslag af den nye version af brugsvilkårene anses som din accept af sådanne ændringer. Af denne årsag skal du, hver gang du besøger dette websted, tjekke for at se, om der er oplagt en ny version af aftalen.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer med hensyn til disse brugsvilkår eller webstedet, er du velkommen til at kontakte os, som det er anført i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger eller i afsnittet "Kontakt os" på dette websted.

Aftalens adskillelighed

Hvis nogen del eller bestemmelse i disse brugsvilkår findes ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne del udskilles fra disse brugsvilkår og ikke have virkning på gyldigheden eller håndhævelsen eller gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Gyldighed

Alle paragraffer vil stadig være gyldige efter ophævelsen af retten til at bruge webstedet.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

Oplysningerne på webstedet er udelukkende beregnet for personer med fast bopæl i Danmark. Andre lande kan have lovgivning, lovmæssige krav eller medicinske praksisser, som adskiller sig fra dem i Danmark. Aftalen og afgørelsen af alle tvister relateret til aftalen, webstedet eller varer, du køber gennem webstedet og forpligtelser, der opstår uden for kontrakt eller i forbindelse med disse brugsvilkår, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden virkning for nogen principper for international privatret. Alle søgsmål eller juridiske procedurer mellem webstedsejeren og dig, som er relateret til aftalen, kan udelukkende komme for en domstol i en kompetent retsområde i Danmark, og du accepterer at underlægge dig det personlige og eksklusive retsområde for sådanne domstole.

tbc