Indholdet på dette websted er udelukkende beregnet for personer med fast bopæl i Denmark.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Senest opdateret: 24. marts 2021

Janssen Research & Development, LLC passer på dine personlige oplysninger og vil gerne have, at du er bekendt med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysningerne. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vores praksisser i forbindelse med oplysninger, som vi og vores tjenesteudbydere indsamler via webstedet eller applikationen (herefter kaldet "tjenesten"), som drives og styres af vores tjenesteudbyder Pharmaceutical Research Associates, Inc sammen med deres affilierede enheder ("PRA"), gennem hvilken du har fået adgang til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du leverer oplysninger til os, eller når du bruger tjenesten, bekræfter du, at du har læst og forstået denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Bemærk, at det kliniske forskningsforsøg, som dette websted er relateret til, administreres af Janssen Research & Development, som er en global organisation, som drives gennem forskellige juridiske enheder i flere lande. Derfor kan den juridiske enhed, som agerer som sponsor for Janssen Research & Development-forsøg variere og kan være en anden, end den juridiske enhed, som er ejeren af dette websted.

MINDREÅRIGES BRUG AF WEBSTEDET

Tjenesten er ikke rettet mod personer under 18 år, og vi anmoder om, at disse personer ikke leverer personlige oplysninger via tjenesten. Hvis dit barn har indsendt personlige oplysninger og du ønsker, at sådanne personlige oplysninger fjernes, skal du kontakte os i henhold til forklaringen nedenfor under Kontakt os.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Du kan på webstedet blive bedt om at indsende personlige oplysninger, f.eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse eller postnummer, for at du kan kontaktes af et medlem af personalet på forsøgscenteret eller for at kunne finde et forsøgscenter i nærheden af dig. Du vil blive informeret om, hvilke oplysninger der er påkrævede, og hvilke der er valgfrie.

Hvis du indsender personlige oplysninger relateret til andre personer til os, tilkendegiver du, at du har autoritet til at gøre dette og giver os tilladelse til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Medmindre vi specifikt anmoder om det eller beder om det, skal du ikke sende eller oplyse nogen form for følsomme oplysninger (f.eks. CPR-nr. oplysninger relateret til racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religion, filosofisk overbevisning, helbred, sexliv eller seksuel orientering, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemsskab eller biometriske eller generiske data som har til formål at identificere en unik person) på eller via tjenesten eller til os på anden måde.

AUTOMATISK INDSAMLING AF OPLYSNINGER OG BRUG

Vi og vores tjenesteudbydere kan indsamle visse oplysninger automatisk, mens du navigerer rundt på tjenesten. Du skal læse cookiepolitikken for at få detaljerede oplysninger om cookies og andre sporingsteknologier, der bruges på tjenesten. Hvis andet ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning, anbringer vi cookies, når vi har modtaget dit samtykke via cookiebanneret eller præferencecenteret. Cookiepolitikken indeholder oplysninger om, hvordan du deaktiverer disse teknologier.

Vi og vores tjenesteudbydere kan automatisk indsamle og bruge oplysninger på følgende måder:

GENNEM DIN BROWSER: De fleste browsere indsamler bestemte oplysninger, f.eks. MAC-adresse (Media Access Control), computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, navn og version for operativsystem og navn og version for internetbrowser. Vi kan indsamle tilsvarende oplysninger, f.eks. din enhedstype og identifikator, hvis du tilgår tjenesten via en mobilenhed. Vi bruger disse oplysninger for at sikre, at tjenesten fungerer korrekt.

IP-ADRESSE: Din IP-adresse er et tal, som din internetudbyder automatisk tildeler din computer. En IP-adresse identificeres og registreres automatisk på vores serverlogfiler, når en bruger besøger tjenesten, sammen med besøgets varighed og de sider, der blev besøgt. Indsamling af IP-adresser er standardpraksis og fortages automatisk af mange onlinetjenester. Vi bruger IP adresser til formål som f.eks. beregning af brugsmængder for tjenesten, diagnosticering af serverproblemer og administration af tjenesten. Vi kan også aflede din omtrentlige placering ud fra din IP-adresse.

ENHEDSOPLYSNINGER: Vi kan også indsamle oplysninger om din mobilenhed, f.eks. unik udstyrsidentifikation, så vi kan lære, hvordan du bruger tjenesten.

Sådan bruger og videregiver vi oplysninger

Vi bruger og videregiver oplysninger, du leverer til os, som det er beskrevet for dig ved tidspunktet for indsamlingen.
Der, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke til vores brug af dine personlige oplysninger på tidspunktet for indsamlingen af oplysninger. Vi kan også bruge oplysninger fra eller om dig efter behov til at udforme en kontrakt, til at overholde lovkrav (f.eks. pga. krav til vores lægemiddelovervågning) eller til vores legitime forretningsinteresser. Vores legitime forretningsinteresser kan omfatte nogle eller alle følgende:

  • at reagere på dine henvendelser og reagere på dine anmodninger, f.eks. sende dokumenter, du har anmodet om, eller e-mailunderretninger,
  • at sende dig vigtige oplysninger om vores forhold til dig eller vedrørende tjenesten, ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker og/eller andre administrative oplysninger og

til andre forretningsformål, f.eks. dataanalyse, revision, udvikling af nye produkter, forbedring af vores websted, forbedring af vores produkter og tjenester, identificering af tendenser for brug af tjenesten, bedre forståelse af dine interesser, så vi bedre kan hjælpe dig, personalisering af din oplevelse på tjenesten ved at vise produkter og tilbud, som er skræddersyet til dig, og undersøgelse af effektiviteten af vores annoncekampagner.

Vi videregiver også oplysninger, der er indsamlet via webstedet:

  • til vores affilierede enheder til formålene, der er beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Den affilierede enhed, som agerer som sponsor i forhold til dit land, er den part, der er ansvarlig for administrationen af de samkørte personlige oplysninger,
  • til vores tredjepartpartnere, som vi i samarbejde med tilbyder promovering under samme varemærke og markedsføring,
  • til vores trepartstjenesteudbydere, som leverer tjenester som f.eks. webstedshosting og moderation, hosting af mobilapplikationer, dataanalyse, betalingshåndtering, ordreudførelse, etablering af infrastruktur, it-tjenester, kundeservice, leveringstjenester til e-mail og adresseret post, kreditkorthåndtering, revisionstjenester, og andre tjenester, så de kan levere tjenesterne, og
  • til tredjepart i tilfælde af omorganisering, fusion, salg, jointventure, tildeling, overførsel eller andre dispositioner af alle dele eller en del af vores virksomhed, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

Desuden bruger vi og videregiver vi oplysninger via webstedet, som vi mener det er nødvendigt og hensigtsmæssigt: (a) som tilladt i henhold til gældende lovgivning, herunder lovgivning uden for dit bopælsland, (b) for at overholde juridiske processer, (c) for at reagere på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, herunder offentlige og statslige myndigheder uden for dit bopælsland (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser, (e) for at beskytte vores forretninger og dem vores affilierede enheder har, (f) for at beskytte vores rettigheder, personlige oplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller vores affilierede enheders, dig eller andre og (g) for at udnytte alle tilgængelige retsmidler eller begrænse skaderne, som vi måtte blive udsat for. Vi kan også bruge og videregive oplysninger, som indsamles via webstedet på andre måder med dit samtykke.

Vi kan bruge og videregive oplysninger, vi indsamler automatisk, som det er beskrevet ovenfor under "Automatisk indsamling af oplysninger og brug".
Desuden kan vi der, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, bruge og videregive oplysninger, som ikke er personligt identificerbare, til ethvert formål. Hvis vi sammenlægger oplysninger, som ikke er personligt identificerbare, med oplysninger, som er identificerbare (f.eks. ved at sammenholde dit navn med din geografiske placering), behandler vi de sammenlagte oplysninger som personlige oplysninger, så længe de er sammenlagt.

VALGMULIGHEDER OG ADGANG

Sådan kan du få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger Hvis du ønsker at gennemgå, korrigere, opdatere, begrænse eller slette dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at modtage en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang, som disse rettigheder tillades i gældende lovgivning), skal du kontakte os via e-mail på embracestudy@prahs.com. Vi reagerer på din anmodning så hurtigt som muligt og ikke senere end en måned efter modtagelsen. Hvis eventuelle omstændigheder forårsager forsinkelser i vores svar, vil du hurtigt få besked om det og få oplyst en dato for vores svar.

OVERFØRSEL TIL ANDRE LANDE

Dine personlige oplysninger kan gemmes og behandles i alle lande, hvor vi har faciliteter eller tjenesteudbydere, og når du bruger vores tjeneste eller giver os dit samtykke (hvor det er lovpåkrævet), accepterer du overførslen af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, herunder USA, som kan have andre databeskyttelsesregler, end dem der findes i dit land. Relevante kontraktmæssige og andre foranstaltninger er på plads til beskyttelse af personlige oplysninger, når de overføres til vores affilierede enheder eller tredjeparter i andre lande.

Visse lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den komplette liste over disse lande kan findes her. Ved overførsler fra EØS til lande, som ikke anses for tilstrækkelige af Europa-Kommissionen, har vi sikret, at der er etableret tilstrækkelige foranstaltninger, herunder sikring af, at modtageren er bundet af EU paragrafferne for standardkontrakter eller et EU-godkendt adfærdskodeks eller certificering til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

SIKKERHED

Vi bestræber os på at bruge rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger, der er designet til at beskytte personlige oplysninger, som vi er i besiddelse af. Desværre er der ingen dataoverførsler via internettet eller datalagringssystemer, der kan garanteres at være 100 % sikre. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eksempel hvis du føler, at sikkerheden for en konto, du har hos os, er blevet kompromitteret), skal du kontakte os med de samme ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt i forhold til de(t) formål, som de blev indsamlet til. Kriterierne, der anvendes til at fastlægge vores opbevaringsperiode omfatter: (i) varigheden for vores løbende samarbejde med dig og leveringen af tjenesten til dig, (ii) om der findes en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, og (iii) om opbevaring er tilrådeligt i lyset af vores juridiske position (f.eks. i forhold til forældelseslovgivning, søgsmål eller myndighedsundersøgelser).
Hvis vi for eksempel indsamler dine personlige oplysninger ved din deltagelse i et klinisk forsøg, kan vi have behov for at gemme dem i en periode svarende til levetiden for forsøgslægemidlet, som undersøges i det kliniske forsøg, som er mere end 20 år.
Bemærk, at dette dog ikke er en udtømmende liste over opbevaringsperioder. Dine personlige oplysninger kan gemmes i en længere periode i henhold til kriterierne angivet i den første del af dette afsnit, særligt i punkt (ii) og (iii).

TREDJEPARTERS WEBSTEDER OG TJENESTER

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, beskyttelse af personlige oplysninger, oplysninger eller anden praksis hos tredjepart, herunder tredjepart, der driver websteder eller onlinetjenester (herunder, men ikke begrænset til, alle applikationer), som er tilgængelige gennem denne tjeneste, eller som denne tjeneste indeholder links til. Tilgængeligheden af eller tilføjelsen af et link til sådanne websteder eller ejendom på tjenesten er ikke et udtryk for vores eller vores affilieredes anbefaling af dem.

KONTAKT OS

Janssen Research & Development, LLC, beliggende 920 Route 202, Raritan, NJ 08869, USA er virksomheden, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne politik om for beskyttelse af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på embracestudy@prahs.com eller skrive til os på følgende adresse:

  • Janssen Research & Development, LCC, beliggende 920 Route 202, Raritan, NJ 08869 USA
  • Janssen Research & Development, LLC er repræsenteret i EU af Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Belgien
  • PRA Health Sciences, beliggende 4130 Park Lake Avenue, Suite 400, Raleigh, NC 27612

Du kan også kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse for dit land eller område, hvis det er relevant, på emeaprivacy@its.jnj.com. Hvis du kontakter den ansvarlige for databeskyttelse, skal du medsende oplysninger om det websted og det kliniske forsøg, som spørgsmålet er relateret til.

INDGIVELSE AF EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du kan indgive en klage til en tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for dit land eller område. Klik her for at finde kontaktoplysninger til disse myndigheder.

OPDATERINGER TIL DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Eventuelle ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når vi lægger den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger op på tjenesten. Når du bruger tjenesten efter disse ændringer, betyder det, at du accepterer den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, når du besøger tjenesten. Denne politik blev senest opdateret den 24. marts 2021.

tbc